Label Anak Kiai

Tag: Anak Kiai

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Most Read

Al-Wala’ Wal-Bara’, Bahaya Menganggap Masalah Fikih Sebagai Masalah Akidah

Harakah.id - Menarik permasalah menyerupai ‘budaya orang kafir’ dari persoalan fikih menjadi persoalan akidah adalah sikap berlebihan (ghuluw). Al-Wala' Wal-Bara', bahaya...

10 Praktik Al-Wala’ Wal-Bara’ Terhadap Non-Muslim Menurut Syekh Shalih Fauzan

Harakah.id - Syekh Shalih Fauzan, tokoh yang cukup dihormati kalangan Wahabi, menegaskan pentingnya konsep Al-Wala’ Wal-Bara’. Ia menyebutnya sebagai bagian dari...

2 Alasan Kenapa Sebutan Wahabi Itu Sudah Benar Berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab

Harakah.id - Sekalipun telah masyhur, sejak beberapa abad lalu, bahwa Wahabi merujuk kepada gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi belakangan...

Pengaruh Ajaran Nabi Idris Terhadap Kepercayaan Bangsa Mesir Kuno

Harakah.id - Al-Alusi menyebutkan bahwa Allah Swt. menurunkan 30 lembar suhuf kepada Nabi Idris As. Ia menyeru kepada kaumnya agar bertauhid...