Label Hadis

Tag: hadis

Begini Tuntunan Rasulullah Agar Kita Tidak Menjadi Korban Hoaks

Harakah.id - Dalam mengantisipasi penyebaran berbagai berita hoax, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak membiasakan menyebarkan setiap informasi atau berita yang...

Bunga Bank dalam Perspektif Hadis, Ulama Modern dan Ormas Islam

Harakah.id - Terdapat perbedaan pendapat terjadi di kalangan tentang fenomena bunga bank. Apakah bunga bank termasuk riba atau bukan. Sebagian ulama...

Kenyataannya, Tanpa Hadis, Al-Qur’an Memang Akan Sulit Dipahami…

Harakah.id - Sudah jamak diketahui bahwa fungsi hadis adalah sebagai penjelas bagi al-Quran. Ia menjelaskan apapun yang telah disebutkan dalam al-Quran....

Benarkah Setan Dibelenggu di Bulan Ramadhan? Kenapa Masih Ada Kemaksiatan?

Harakah.id - Dalam memaknai kalimat hadis yang menyatakan “setan dibelenggu di bulan Ramadhan”, para ulama memiliki beberapa pendapat.

Menguak Misteri Nama Abul Qasim Abdullah bin Muhammad al-Naisaburi Guru Imam al-Sulami

Harakah.id - Dari segi kesesuaian nama, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Ziyad bin Isa, yang wafat tahun 391...

Perhatian Imam al-Bukhari Terhadap Kajian Sanad dan Matan Hadis

Harakah.id - Perhatian Al-Imam Al-Bukhari terhadap kajian sanad dan matan hadits sangat luar biasa. Hingga beliau begitu mengetahui dengan detail para...

Hadis yang Menyebutkan Fase-Fase Orang Menjadi Takfiri

Harakah.id - Menjadi pribadi yang gemar mengkafirkan sesama Muslim tidak muncul begitu saja. Ada tahapan dan proses yang panjang. Seperti apa?

Hukum Membangun Kuburan Menurut Mazhab Empat, Hadis dan Logika Ushul Fiqhnya

Harakah.id - Menurut keterangan dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, membangun secara permanen makam pada dasarnya dihukumi makruh. Para ulama ahli fikih...

Mengenal Ibnu Aqil, Sosok Ahli Fikih yang Juga Terkenal Cerdas Memahami Hadis

Harakah.id - Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar nama Ibnu Aqil? Boleh jadi, ingatan kita langsung mengarah kepada Ahli...

Jaringan Musnid Perempuan, Penghubung Pengetahuan Dunia Kuno Islam

Harakah.id - Ketika era periwayatan hadis berakhir pada abad kelima hijriah, dan muncul tradisi periwayatan kitab hadis, para perempuan juga tidak...

Most Read

Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seksual dan Pedofilia dalam Perspektif Hadis

Harakah.id - Kebiri dapat digunakan sebagai hukuman takzir bagi pelaku kejahatan seksual dan pedofilia. Belakangan ramai dibicarakan pemberian...

Terorisme Bukan Jihad! Inilah Hadis Nabi yang Menjelaskan Jihad Sebenarnya

Harakah.id - Di sini dengan jelas kita bisa membedakan antara jihad dan terorisme. Terorisme bukan jihad. Banyak kalangan...

Nasihat Rasulullah SAW untuk Para Netizen, Komen Yang Baik atau Diam Saja

Harakah.id - Di era digital dan zaman millenial ini tidak berkata kasar dan berkomentar tidak menyinggung atau menyakiti adalah berpahala.

Nepotisme dalam Perspektif Al-Qur’an, Berlawanan dengan Prinsip Keadilan

Harakah.id - Praktik nepotisme tidak diperbolehkan menurut Al-Qur’an apabila tindakan tersebut sebagai bentuk ketidak-adilan, baik terhadap dirinya, keluarganya dan juga kerabatnya.