Label HAM Islam

Tag: HAM Islam

Inilah Pandangan Islam tentang Hak Asasi Manusia

Harakah.id - Inilah pandangan Islam tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun...

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Dharuriyah Al-Khamsah

Harakah.id - HAM dalam Islam berpusat pada lima pokok yang terangkum dalam Al-Dhoruriyat Al-Khomsah. Hak Asasi Manusia merupakan...

Hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia yang Rumit, Antara Dukungan dan Penentangan

Harakah.id - Dalam Islam, konsep yang ditawarkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya tercakup dalam Maqasid asy-Syari’ah adh-Dharuriyah.

Most Read

4 Tempat Dianjurkan Baca Mu’awidzatain, Minta Perlindungan Allah dari Keburukan

Harakah.id - Berikut ini adalah 4 tempat dianjurkan membaca surat al-Mu’awwidzatain berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kehidupan kita di dunia...

Kiai Tabib, Memaknai Kembali Tradisi Penyembuhan Kiai Pesantren

Harakah.id - Sumber pengetahuan kiai tabib dibentuk oleh tradisi literasi (kajian kitab kuning) dengan otoritas teks yang diadopsi dari al-Qur’an dan Hadits...

Memahami Istilah “Khunsa”, Orang Dengan Kelamin Ganda dalam Islam (2)

Harakah.id – Pernah mendengar berita orang dengan kelamin ganda? Mempunyai kelamin laki-laki dan juga perempuan? Di dalam Islam ini disebut Khunsa.

Resensi Buku “Khilafah: Peran Manusia di Bumi”, Sang Pemimpin Itu adalah Manusia

Harakah.id - Buku memberikan jawaban kepada kita di tengah kebanyakan orang, sekian banyak ilmuan dan filsuf pun yang sampai di pembaringan maut,...