Label Ilmu al-Quran

Tag: ilmu al-Quran

Mengenal Ilmu Qira’at Al-Quran; Dari Definisi, Jenis dan Macam-Macamnya

Harakah.id - Ilmu qira'at al-Quran adalah ilmu yang tak kalah penting dibanding ilmu-ilmu yang lain. Bahkan, Ilmu qira'at al-Quran sampai kini...

Memahami Konsep Amtsal Al-Quran Dalam Kajian Ulumul Quran

Harakah.id - Amtsal al-Quran adalah salah satu tema yang biasa kita temui dalam kancah kajian ilmu al-Quran. Apa dan bagaimana sebenarnya...

Most Read

Kiai Tabib, Memaknai Kembali Tradisi Penyembuhan Kiai Pesantren

Harakah.id - Sumber pengetahuan kiai tabib dibentuk oleh tradisi literasi (kajian kitab kuning) dengan otoritas teks yang diadopsi dari al-Qur’an dan Hadits...

Memahami Istilah “Khunsa”, Orang Dengan Kelamin Ganda dalam Islam (2)

Harakah.id – Pernah mendengar berita orang dengan kelamin ganda? Mempunyai kelamin laki-laki dan juga perempuan? Di dalam Islam ini disebut Khunsa.

Resensi Buku “Khilafah: Peran Manusia di Bumi”, Sang Pemimpin Itu adalah Manusia

Harakah.id - Buku memberikan jawaban kepada kita di tengah kebanyakan orang, sekian banyak ilmuan dan filsuf pun yang sampai di pembaringan maut,...

Ketika Perempuan Menggugat dan Tuhan Mendengarnya, Kisah Khaulah Binti Tsa’labah

Harakah.id - Kisah perempuan yang menyuarakan keadilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang diabadikan kisahnya dalam al-Qur’an, yaitu dalam Qs....